Mobil Uygulamamızı İndirmek İçin, Yunus Online Mobil Tıklayınız
Sesli Arama
Kategoriler
Markalar
Ürünler

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Yunus Online ve/veya Yunus Cepte’ye üye olmanızdan itibaren, aşağıda yazılı olan ve üye olmaya ilişkin önemli bilgiler içeren hususları bütünüyle anlamış ve tamamını ayrılmaz bir bütün olarak kabul etmiş sayılırsınız.

Yunus Online ve/veya Yunus Cepte’ye üye olmadan önce lütfen işbu Üyelik Sözleşmesi’ni dikkatle okuyunuz ve Üyelik Sözleşmesi’nin içerdiği tüm maddeleri ve hükümleri onaylamıyorsanız üyelik sürecini tamamlamayınız. Yeni üyelik oluşturma esnasında, bu metni okuduğunuzu ifade eden bir bölümle karşılaşacaksınız, bu kısmı işaretlemeniz aşağıdaki maddelerin tamamını kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Üyelik Sözleşmesi’nde yer almayan her türlü bilgi ve tanım için işbu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümleri ve de Şirket’in www.yunusmarket.com.tr alan adlı internet sitesinde yer alan diğer belge ve açıklamalarla birlikte ayrılmaz parçalarından biri olan Kullanım Koşulları geçerlidir.


1.           TARAFLAR VE KONU

1.1.       İşbu Üyelik Sözleşmesi, Alıcı olarak Yunus Online ve/veya Yunus Cepte’ye üye olan kişiler için geçerlidir. Bu nedenle lütfen aşağıda yazılı koşulları dikkatlice okuyunuz. Bu koşulları kabul etmiyorsanız Yunus Online ve/veya Yunus Cepte’ye üye olmayınız.

1.2.       www.yunusonline.com alan adlı internet sitesinin ve “Yunus Cepte” isimli mobil uygulamanın sahibi ”Saray Mah. 2013 Cad. No: 3 Kahramankazan / ANKARA” adresinde yerleşik olan Yunus Market İşletmeleri Tic. A.Ş. (Bundan böyle kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.) unvanlı şirkettir. Yunus Online ve Yunus Cepte üzerinden sunulan Hizmetler, Şirket tarafından sağlanmaktadır. Şirket, Yunus Online ve Yunus Cepte’de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, her neviden içeriği ve işbu Üyelik Sözleşmesi’ni dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

1.3.       Şirket, işbu Üyelik Sözleşmesinde belirtilen koşulları her zaman ve herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan değiştirebilir. Üyelik Sözleşmesi, Üyeler’in tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.


2.           TANIMLAR

YUNUS ONLINE      : Tüm hakları Şirket’e ait olan, www.yunusonline.com alan adlı e-ticaret sitesi ve mobil uygulamadır. Yunus Online, internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden Ürünler’in listelenmesi ve satışa sunulması hizmetlerini sağlamaktadır.

YUNUS CEPTE        : Tüm hakları Şirket’e ait olan, “Yunus Cepte” isimli mobil telefonlara indirilerek kullanılan mobil uygulamadır. Yunus Cepte, bir mobil uygulama olup herhangi bir ürün veya hizmet satışa sunulması hizmeti sağlamamakta olup yalnızca kampanya ve promosyonlara ilişkin olarak Üyeler’i bilgilendirmek ve Üyeler’in daha önceki Yunus Online da dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere Şirket’ten yaptığı geçmiş alışverileri görüntüleme ve/veya listeleme amacına yönelik hizmetler sunmaktadır.

HİZMETLER             : Yunus Online ve Yunus Cepte üzerinden Alıcılar’ın Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen hizmetleri almasını sağlamak amacıyla sunulan elektronik ticaret hizmetlerinin tamamını ifade eder. Bu kapsamda Yunus Online ve Yunus Cepte üzerinden, ürünlerin görüntülenebilmesi, Ürünler’e ulaşabilmesi için Ürünler’in listelenmesi ve satışa sunulması ve kampanya ile promosyon duyuruları Hizmetler’i sağlanmaktadır. Şirket, dilediği zaman ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın Hizmetler’in tanımını değiştirebilir, Hizmetler’i üçüncü kişilerin kullanımına kapatabilir.

ÜYE                           : Yunus Online ve Yunus Cepte üzerinde, oluşturduğu hesap ile listelediği ürünler ve/veya hizmetler ile içeriklerini kendileri oluşturarak Ürün satın alan gerçek kişileri ifade eder. Üyeler, bundan böyle “Alıcı” olarak da anılabilecektir.

ÜRÜN                        : Yunus Online ve Yunus Cepte üzerinden satışa sunulan ürün ve hizmetleri ifade eder.


3.           GENEL HÜKÜMLER

3.1.       İşbu Üyelik Sözleşmesi; Alıcı ile Şirket arasında geçerli olup üyelik için gereken hüküm ve şartları belirlemektedir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmekle; Üyeler 18 yaşından büyük olduklarını ve sözleşme yapmak için gereken fiil ehliyetine sahip olduklarını ve herhangi bir sebeple üyelikten geçici veya sürekli olarak uzaklaştırılmadıklarını peşinen kabul ve beyan ederler.

3.2.       Üye kabulünde takdir yetkisi yalnızca ve sadece Şirket’e aittir. Üyelik başvurusu Şirket tarafından değerlendirilecek olup Şirket herhangi bir gerekçe göstermeye gerek duymadan üyelik taleplerini geri çevirme hakkına sahiptir. Şirket kullanılmayan üyelikleri geçersiz kılma hakkını haizdir. Üyelik işlemleri tamamlandıktan sonra da Şirket, üyeliği geçici olarak veya sürekli olarak durdurmak, iptal etmek, ayrıca hiçbir neden göstermeksizin Hizmet vermeyi kesmek hakkını haizdir.

3.3.       Üyelik Yunus Online ve/veya Yunus Cepte’nin ilgili bölümünden Üye olmak isteyen kişiler tarafından üyelik formunun doldurulması, adı ve soyadı ile e-posta adresi ve/veya telefon numarasına ilişkin bilgilerin verilmesi ve telefon numarasına SMS olarak gönderilecek doğrulama kodunun bu bilgilerin alındığı ekrandan girilmesi ile tamamlanır. Yunus Online ve Yunus Cepte birbirini tamamlayan uygulamalardır. Yunus Online’ın ve Yunus Cepte’nin ilgili bölümünden üyelik formunu dolduran kişiler, aynı anda hem Yunus Online’a hem de Yunus Cepte’ye üye olmaktadır. Bu kapsamda, belirtilen uygulamalardan birine üye olunması diğerini de kullanma zorunluluğunu doğurmamaktadır.

3.4.       Şirket, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında “Hizmet Sağlayıcı” sıfatını haizdir.

3.5.       Üyeler, Şirket’in verilen hiçbir bilgiyi kontrol etmekle yükümlü olmadığını ve kendisine verilen bilgilerin doğruluğunu hiçbir koşul altında taahhüt etmediğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte Üyeler, Hizmetler’in talep edilen şekilde verilebilmesi için Yunus Online ve Yunus Cepte’ye kendilerine ait, gerçek ve eksiksiz bilgileri vermekle yükümlü olduklarını; aksi taktirde, satın aldıkları Ürünler’in verdikleri adrese ulaşması da dahil olmak, ancak bununla sınırlı olmamak üzere çeşitli sorunların doğabileceğini kabul ederler. Bu kapsamda, Üyeler kendilerinden talep edilen bilgileri tam, doğru ve gerçeğe uygun şekilde vermekle yükümlü olup söz konusu bilgileri yanlış vermelerinden dolayı Şirket’in her türlü zararını karşılamakla yükümlüdür.

3.6.       Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre bilgilerini korumakla yükümlüdür. Üye, kendisine ait bu bilgileri üçüncü şahıslara açıklayamaz ve üçüncü şahısların kullanımına sunamaz. Üye, kendisine ait bu bilgilerin izinsiz kullanıldığını öğrenirse durumu derhal Şirket’e bildirmeyi taahhüt eder. Şirket, izinsiz kullanımı engellemek amacıyla Üye’nin Yunus Online ve Yunus Cepte’ye erişimini engelleme ve/veya üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir.

3.7.       Şirket, satın alma miktarlarını sınırlama hakkını saklı tutar.

3.8.       Şirket, Ürün görsellerini orijinal renklerine mümkün olan en yakın şekilde göstermek için çaba sarf eder, ancak Ürünler’in renklerinin ve ebatlarının doğruluğu noktasında hiçbir şekilde taahhütte bulunmamaktadır.

3.9.       Şirket, Hizmetler kapsamında hiçbir Üye’ye belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, satış garantisi, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti vermez. Şirket, gerekli gördüğü zamanlarda hizmetleri geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetler’in geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Şirket’in Üyeler’e karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.


4.           ÜYELER’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.       Üye, Yunus Online ve Yunus Cepte’ye yayınlanan kurallara uygun olarak Hizmetler’den faydalanmayı kabul ve taahhüt etmiştir. Şirket, dilediği zaman duyuru ve/veya bildirim yapmak suretiyle, kullanım koşul ve kurallarında değişiklik yapma hakkını haizdir. Herhangi bir değişiklik halinde Üyeler kazanılmış ve/veya önceye dayalı hak iddiasına bulunamazlar. Bu kapsamda, Yunus Online ve/veya Yunus Cepte üzerinde yayınlanan kurallar ve duyurular da işbu Üyelik Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

4.2.        Şirket, dilediği zaman Üye’nin üyeliğini sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın geçici veya sürekli olarak askıya alabilir, belirlenecek sair sınırlamalara tâbi tutabilir veyahut da işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilir.

4.3.        Üyelik Sözleşmesi, Hizmetler’in sona erdirilmesi halinde kendiliğinden sona erer. Şu kadar ki, Şirket işini, ticari ortaklığını ve alan adını da değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı üzerinden yürütmeye yetkili olup bu değişikliklerin Üyelik Sözleşmesi’ne herhangi bir etkisi olmayacaktır.

4.4.        Üye, Yunus Online ve Yunus Cepte üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5.        Satın alınan Ürünler’e ve/veya kampanyalara ilişkin bildirimler, Alıcılar’ın verdikleri e-posta adresine ve/veya cep telefonlarına bildirilecektir. Alıcılar’ın ilgili bölüme e-posta adreslerini hiç, tam veya gerçeğe uygun şekilde girmemeleri halinde Alıcı, Şirket’in kendisine e-posta marifeti ile teslimat bilgileri ve Mesafeli Satış Sözleşmesi de dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir bildirimde bulunamayacağını peşinen kabul eder.


5.             YASAKLAR VE SORUMLULUK HALİ

5.1.        Üyeler, Hizmetler’i hukuka ve yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde kullanmayı kabul ve taahhüt ederler. Üyeler, Hizmetler’i kullanırken yapacakları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluktan bizzat sorumludurlar.

5.2.        Şirket, hiçbir Üye’nin davranışlarından sorumlu değildir. Şirket’in, hiçbir koşulda Yunus Online ve Yunus Cepte’nin kullanımından doğan sonuçlardan kayıp, hasar, zarar, ölüm vs. dahi olsa sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirket’in herhangi bir sebeple bu tür eylemler neticesinde uğrayabileceği her tür zararın tazminini talep hakkı saklıdır.


6.             GEÇERLİLİK VE DEĞİŞİKLİK

6.1.        İşbu Sözleşme; Üye, üyeliği devam ettiği sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Üye’nin üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Yunus Online ve Yunus Cepte uygulamalarında yayınlanan metinlerin tamamı işbu Üyelik Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Üyelik Sözleşmesi ve ekleri Şirket tarafından güncellenebilir. Üyeler, Yunus Online ve Yunus Cepte’ye her giriş yaptıklarında güncellenmiş hükümleri aynen kabul etmiş sayılacaktır.


7.    YÜRÜRLÜK

7.1.        Şirket ile Üye arasında doğacak ihtilaflarda uygulanacak olan hukuk Türkiye Cumhuriyeti hukuku olup ihtilafların çözüm mahalli Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

7.2.        İşbu Üyelik Sözleşmesi, Hizmetler’e ilişkin olarak Yunus Online ve Yunus Cepte’de yayınlanan tüm metinler işbu Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz birer parçası olarak kabul edilen bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlarda bildirilen tüm koşullardan, yayınlanan belgelerden ve eklerden oluşan politika belgelerinin tamamı karşılıklı olarak kabul edilerek Üye’nin elektronik olarak onay vermesiyle birlikte yürürlüğe girmiştir.

7.3.        Şirket herhangi bir zamanda işbu Üyelik Sözleşmesi’nde veya eklerinde yer alan hükümlerden birini, bir kısmını ya da tamamını güncelleyerek üzerinde değişiklik yapma ve yeni halini yayınlama hakkını saklı tutar. Bu kapsamda, yayınlanan metinlerin tamamı Üyeler için yayımı tarihinden itibaren geçerli olacaktır.